НачалоСлава, почест и хваление
5. Слава, почест и хваление
С. П. 94, Д. П. 368
1. Слава, почет и хваление
Богу все кой е създал!
Той за нашето спасене
Кръстна смърт е пострадал.

2. Агнец, в жертва отредений
Греховете на света
Ти на Себе Си понесе;
Нас изкупи от смъртта.

3. Людете Твои простени
Чрез кръвта Ти, Спасе наш,
Веч сме с Бога примирени,
Рай отворен пак за нас.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор