НачалоТихо, тихо Спасът вика
433. Тихо, тихо Спасът вика
1. Тихо, тихо Спасът вика:
"Чадо, ела при Мен",
Слушай благата покана,
Като музика най-сладка,
    "Ела при Мен, ела при Мен,
    Чадо, ела при Мен. "

2. "Още в сутринта на младост,
Чадо, ела при Мен,
Със сърце си пълно с радост
Влез в пътеката на светост;
    Сега ела, сега ела,
    Чадо, ела при Мен."

3. "Грехът да те не измами,
Чадо, ела при Мен,
Тез, що искрено Ме търсят
Вярно те ще Ме намерят.
    Скоро ела, скоро ела,
    Чадо, ела при Мен. "
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти