НачалоТихо, тихо Спасът вика
433. Тихо, тихо Спасът вика
С. П. 423, Д. П. 383
1. Тихо, тихо Спасът вика:
"Чадо, ела при Мен",
Слушай благата покана,
Като музика най-сладка,
    "Ела при Мен, ела при Мен,
    Чадо, ела при Мен. "

2. "Още в сутринта на младост,
Чадо, ела при Мен,
Със сърце си пълно с радост
Влез в пътеката на светост,,
    Сега ела, сега ела,
    Чадо, ела при Мен. "

3. "Грехът да те не измами,
Чадо, ела при Мен,
Тез що искрено Ме търсят
Вярно те ще Ме намерят.
    Скоро ела, скоро ела,
    Чадо, ела при Мен. "
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти