НачалоОставен ли си сам
698. Оставен ли си сам
1. Оставен ли си сам на таз земя
Живееш ли във мрак и тъмнина,
Ела при Спаса, може само Той
Да те изпълни с мир и със покой.
    Побързай и не се бави
    Защото времето лети,
    Ще вземе Той изкупените Си,
    Когато екнат ангелски тръби.

2. Остави Той небесния престол
Дойде при нас във тоз плачевен дол,
На кръст умря, понесъл вси злини
За да сме днес свободни аз и ти.
    Побързай и не се бави . . .

3. Очакваме във миг да полетим
И вечно да сме там в Ерусалим,
Със бели дрехи, палмови листа
Пред трона на небесния Баща.
    Побързай и не се бави . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти