НачалоО, как да го не любя
152. О, как да го не любя
1. Слава, велич’е остави, Спас мой,
Грешний свят да спаси;
Срамът, грехът ми на Себе взе Той
Чудно ме възлюби.
    О, как да Го не любя,
    Кат ме Той спаси?
    Да, как да Го не любя? -
    Той мен възлюби!

2. Аз недостоен съм за любовта,
Що към мен показа;
Христос за мене проля Си кръвта,
Спаси ме от греха.
    О, как да Го не любя и пр.

3. Нямам от Него приятел по-драг
Верен е Той и благ;
по-красен за мене е всеки час,
Затуй го любя аз.
    О, как да Го не любя и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти