НачалоЗа малките деца
450. За малките деца
1. Един Приятел има
За малките деца,
Неизменим Приятел,
Горе на небеса.
    Не е като мнозина
    Земни приятели,
    За туй Си драго име
    Достоен винаги.

2. Има венец там горе
За малките деца,
Що вярват тук в Исуса,
Да носят завсегда,
    Венец блестящ и славен
    Исус ще тям даде,
    Които са Го тука
    Любили от сърце.

3. Има и нова песен
За малките деца,
Която неприятна
Не става никога.
    Таз песен нито ангел
    Може да усвои,
    Христовото спасене
    Не бе за ангели.

4. Има и бели дрехи
За малките деца
И финикови вейки,
Китара хубава.
    Малки деца, дойдете,
    Търсете милий Спас,
    Той Сам Си е приготвил
    Всичко това за вас.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти