НачалоХвалете Бога нашего
27. Хвалете Бога нашего
1. Хвалете Бога нашего
Вий верни Му раби;
Да Го възвисим радостно
С псалми и песни ний.
Покрива Бог наш с облаци
Небесното лице
С дъжд оросява планини,
Пои и долове.

2. Така приготвя Той храна
За человек и скот;
Той извор е на добрина,
Източник на живот.
А праща зима, сняг и лед
И бури някога;
Пред Негов град и мраз навред
Кой може устоя?

3. Той нова заповед Своя
Издава и мразът
Замества се от пролетта
И радва се светът.
Хвалете Бога нашего,
Вий верни Му раби;
Да Го възвисим радостно
Със песни и псалми.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти