НачалоЕдин Източник има
80. Един Източник има
1. Един Източник има знам
С кръвта Исусова;
И който се окъпе там
Чист бива от петна.
||


2. Разбойникът умираше;
Но извора от Кръв
Той с радост, като гледаше.
Живот намери нов.
||


3. Откак познах аз тоз живот,
Що дойде чрез смъртта,
На Бога Спаса моего
Възпявам любовта.
||


4. Ще хваля тук Спасителя
През всичките си дни;
Кога у гроб студен заспя,
Ще спре езикът ми.
||


5. А след смъртта на тялото,
Със нов и сладък глас,
Ще хваля вечно делото
На славния си Спас.
||
1 Йоаново 1:7
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти