НачалоЕдин Източник има
80. Един Източник има
С. П. 46
1. Един Източник има знам
С кръвта Исусова;
И който се окъпе там
Чист бива от петна. (2)

2. Разбойникът умираше;
Но извора от Кръв
Той с радост, като гледаше.
живот намери нов. (2)

3. Откак познах аз тоз живот,
Що дойде чрез смъртта,
На Бога Спаса моего
Възпявам любовта. (2)

4. Ще хваля тук Спасителя
През всичките си дни;
Кога у гроб студен заспя,
Ще спре езикът ми. (2)

5. А след смъртта на тялото,
Със нов и сладък глас,
Ще хваля вечно делото
На славния си Спас. (2)
1 Йоаново 1:7
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти