НачалоВ борбата, братя, за Христа
665. В борбата, братя, за Христа
1. В борбата, братя, за Христа
В свещения ни бой,
Високо дръжте знамето
Победа дава Той.
    Дава Той нам силата
    Дава и победата.
    Тоз, що Нему се надей
    Сигурно ще успей.
        Ах, колко сладко е да си
        Син на Небесния Баща,
        Омит да бъдеш във кръвта
        На Господа Христа.

2. Христос Спасител наш стана,
Аз Негов съм, Той - мой.
Победа върху сатана
И слава дава Той.
    Дава Той нам силата
    Дава и победата.
    Тоз, що Нему се надей
    Вечно ще живей.
        Ах, колко сладко . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти