НачалоПазеха овчари
461. Пазеха овчари
1. Пазеха овчари
Овци по поле,
Когато сладки песни
Се чуха от небе.
    Запяха: "Слава во вишних!"
    Ангели Божии,
    Пяха и: "Мир на земята,
    Вест за народи вси!"

2. С преголяма радост
Пълно бе небе,
За туй чудесно в ясли
Положено Дете.
    Запяха и пр.

3 Драгоцен от Бога
Дар се подари
В онази нощ, когато
Спасител се роди.
    Запяха и пр.
Лука 2:8
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти