НачалоСъс Царя вървя
299. Със Царя вървя
1. Окаян аз нявга се скитах в света:
Почивка веч найдох - щастлив съм сега;
Аз волно все пея дене и нощя,
Понеже сега аз със Царя вървя!
    Със Царя вървя, Аллилуя!
    Със Царя вървя всякога;
    Не скитам се веч - към Дома вървя;
    Говоря и ходя с Христа!

2. За дълги години бях роб на греха,
Утеха не можех намери в света.
Но веч съм кат птичка свободна в леса, -
Аз радостно пея и с Царя вървя!
    Със Царя вървя и пр.

3. Отчаяний грешниче в тоз бурен свят,
Христа приеми ти във свойто сърце;
Спасене и радост Той ще ти дари,
Ела при Исуса и с Царя върви!
    Със Царя вървя и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти