НачалоО, чудна истина
100. О, чудна истина
1. Христос за нас слезна
Изпратен от Отца,
Да ни избави от грях и смъртта;
При Него ти сега
Какъвто си ела, -
Всеки товар възложи на Христа.
    О, чудна истина, блажена истина!
    През Божя благодат ние спасени сме.
    О, чудна истина, блажена истина!
    Той на Голгота за мене умре.

2. Ний бяхме в тъмнина;
Спасителът слезна
И на Голгота кръвта Си проля.
За греховете ни
Той скъпо заплати;
О, чудна милост! - за мен Той умря.
    О, чудна истина и пр.

3. Исус Еммануил
Нас, грешни, възлюбил;
Твойта душа иска днес да спаси.
Нежно те кани Той,
Иди при Спаса свой;
Там мир и радост сега намери.
    О, чудна истина и пр
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти