НачалоУтешител дойде!
342. Утешител дойде!
1. О, възтръбете вред,
Извикайте в тоз свят,
Препълнен с болести,
Пропит със горести,
Нек този мощен вик
Откликне всяк език:
Утешител дойде!
    Исус се обеща
    И прати от Отца
    Дух Свят на вси Свои,
    За да ги утеши!
    И тази вест добра
    Ще носим по света:
    Утешител дойде!

2. Изчезна нощний мрак,
Яви се светъл зрак,
Зора се сипна нам
В сърдечния ни храм:
Утихна бурята,
Настъпи тишина:
Утешител дойде!
    Исус се обеща и пр.

3. И Царят на царе,
С целение в криле,
Пленените души
Избави, изцели!
От мрачния затвор
Вси веч са на простор!
Утешител дойде!
    Исус се обеща и пр.

4. О, виж каква любов! -
Да бъда раб Христов:
И аз дете на ад
Да вляза в славний град!
Езикът ми е слаб
Да хвали Спаса благ
Утешител дойде!
    Исус се обеща и пр.

5. О, нека песента
Да литне в небеса!
И ангели в ответ,
Възкликнат към тоз свят!
Тез звуци ще кънтят,
Не ще се прекратят:
Утешител дойде!
    Исус се обеща и пр.
Йоан 14:16
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти