НачалоТежко ли е на душата ти
657. Тежко ли е на душата ти
1. Тежко ли е на душата ти
Скърби, болести, щети
Пък и мъки не изпитваш ли
||

В изкушен’я страдаш ли?
||

    Обърни се към Христа сега
    Мир ще имаш всякога.

2. Грижи, слабости, недъзи вси
Кой от тях ще те спаси?
Отчаянието, завистта
||

Тикат те към пропастта.
||

    Обърни се към Христа сега. . .

3. Твойта грешна, нечестива плът
Тегли по надолний път,
Бог пък вдига с орлови крила
||

И избавя от тегла.
||

    Обърни се към Христа сега. . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти