НачалоГосподи в Твоя храм
172. Господи в Твоя храм
1. Господи, във Твоя храм
Радостно дохождаме;
Молим да ни срещнеш там,
С дух да Ти се кланяме!
||


2. Като пеем, отвори,
Молим, нашите уста,
С радост, за да хвалим ний
"Правда наша, Господа."
||


3. Тука всите ни молби
В името на славний Спас
Слушай с милост, Господи;
Той Ходатай е за нас.
||


4. Прав е Твой закон и свет;
С трепет ний го слушаме;
Дай Своята благодат,
Всеки страх да отстрани.
||


5. Кат отидем, нас съвсем,
Боже, не оставяй Ти;
Дай привечер да речем:
Днес по Бога ходихме.
||
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор