НачалоИсус ме вика
243. Исус ме вика
Д. П. 163
1. Исус ме вика - чуя аз
И знам, че е готов
Да ме приеме винаги
С нежност и любов.
    И ето, ида радостен
    Да чуя сладкий зов.

2. И Нему пламенна любов
Ще волно принеса;
Не ще далеч остане Той,
Ще дойде с веселба;
    Ще ме изпълни с благодат
    За подвиг и борба.

3. Живота си ще посветя
Докрай на Господа;
В таз свята служба всякога
Намирам свобода.
    За помощ с вяра аз сега
    Очаквам Господа.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор