НачалоВ благата вест повярвах
118. В благата вест повярвах
1. В благата вест повярвах,
Аллилуя на Христа!
И от смърт в живот минах,
О, слава на Христа!
Веч Христов войник станах, -
Ще Му служа с радост аз:
За греха, света умрях.
Аллилуя на Христа!
    Аллилуя! Аллилуя!
    През вратата аз минах,
    Чудна радост изпитах.
    Аллилуя! Аллилуя!
    Аз живея с Царя свой и Спас - Христа!

2. Цар, свещеник съм Христов,
    Аллилуя на Христа!
Мен Кръвта ми е покров,
    О, слава на Христа!
Чрез Духа Господен аз
Имам сила над греха
И се радвам всеки час
Аллилуя на Христа!
    Аллилуя! и пр.

3. Пред престола идвам аз,
    Аллилуя на Христа!
Без препятств’е всякогаш,
    О, слава на Христа!
Във кръвта Му се омих,
Тъй пред Бога се явих;
Всеки грях аз оставих.
Аллилуя на Христа!
    Аллилуя! и пр.

4. Във небесните места,
    Аллилуя на Христа!
Веч със своя Спас стоя.
    О, слава на Христа!
Аз живея с мисълта
Скоро Господа Христа
Да посрещна в небеса1
Аллилуя на Христа!
    Аллилуя! и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти