НачалоВсите си страхове
206. Всите си страхове
1. Всите си страхове
На вятъра хвърли;
Надявай се на Господа,
Той ще те подкрепи.

2. Въздишането ти
Той слуша всякога;
Нежно сълзите ти брои
И ги обърсва вси.

3. През бури и беди
Върви пред тебе Той,
Разпръсва тъмни облаци,
И дава ти покой.

4. Тъжен ли си в сърце?
Отчаян ли в душа?
Веч страх и грижи отхвърли,
И всяка тегота.

5. Владетел ти не си:
Земята и небе
Провъзгласяват, че Господ
Царува най-добре.
Псалми 27:14
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти