НачалоТой е мой
687. Той е мой
1. О, аз искам да възпея любовта
На Исуса, що дойде от небеса,
Той ме люби със Божествена любов
Опрости ми всичко, станах нов.
    Той е мой! (да, Той е мой!)
    Той е мой! (да, Той е мой!)
    И не ще да ходя вече във тъма
    И корона златна за през вечността
    Ще получа аз на небеса.

2. Обещал ми е в небе Той чудеса
Само иска аз след Него да вървя,
Да Го хваля, догде стигна у дома
И наследя с Него вечността.
    Той е мой! . . .

3. Времето е кратко, спуска се нощта
Да работим вярно нека за Христа,
Той ще дойде да ни вземе у дома
За да пеем горе песента :
    Той е мой! . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти