НачалоНека радваме се, братя
486. Нека радваме се, братя
1. Нека радваме се, братя,
Да отхвърлим всеки страх,
Нас Христос прие в обятя
И закриля ни от грях.
    Братя, радвайте се в Бога
    За светите Му дела,
    И сърдечно без тревога,
    Възхвалявайте Христа.

2. Нявга смърт и гняв ужасно
Нас страшаха всеки час,
Но Христос дойде и властно
От смъртта избави нас.
    Бяхме ний във дрипи бедни,
    Днес богати сме в Христа,
    Той съкровища безценни
    Е приготвил в небеса.

3. Ний кат слепи, в мрак греховен
Лутахме се по света,
Лъч небесен, лъч духовен
Нашите души огря.
    Ако скърби, изкушеня
    Бог допусне тук за нас,
    С вяра силна вси съмненя
    Ще надвием ний тогаз.

4. Сред беди и изпитане
Тайно в нашите сърдца.
Нека с тихо уповане
Се облегнем на Отца.
    С тази радост съвършена
    Сам Христос ни изпълни,
    Нищо в цялата Вселена
    Нея няма да смени.
Псалми 33:1
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти