НачалоДързост, братя
284. Дързост, братя
1. Дързост, братя! Ей развява
Знаме Господ Сам
Иде помощ, наближава
И победа нам.
    Знак ни дава низ простори:
    "Дръжте крепостта!"
    В ответ кой ще отговори:
    "С помощта Твоя!"

2. Вижте, врага лют и вилен
Все напред върви;
Даже воин млад и силен
Лесно той надви.
    Знак ни дава и пр.

3. Надалеч се славно вее
Божий пряпорец:
Той ще в строя завладее
Врага във конец.
    Знак ни дава и пр.

4. Ей, напред във бой разярен,
Дайте си кураж:
Вее знаме неуморен
Вожда силен наш.
    Знак ни дава и пр.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор