НачалоИдеш ли?
52. Идеш ли?
1. Пътуваме ний към Дома,
Идеш ли с нас и ти?
Да хвалим там Спасителя;
Идеш ли с нас и ти?
Мнозина веч са стигнали,
И тамо са свещеници
И царие на Бога си.
Идеш ли с нас и ти?

2. Там всичко е виделина;
Идеш ли с нас и ти?
Преминала е веч смъртта;
Идеш ли с нас и ти?
Там всичките са весели,
Там всите са победници,
И ний ще носим там венци;
Идеш ли с нас и ти?

3. Прост е и прав небесний път;
Идеш ли с нас и ти?
Намерва го най-простият;
Идеш ли с нас и ти?
"Покай се", рече Спасът ни,
"Дигни си кръста и върви
След Мене, и спасен бъди. "
Идеш ли с нас и ти?

4. Дано мнозина да рекат:
"Идем с вас ний завчас,
Да ходим по небесний път,
Идем с вас ний завчас;
Да се спасим от гибелта,
Да видим Спаса наш Христа,
Да хвалим него всякога,
Идем с вас ний завчас".
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти