НачалоНовото небе
711. Новото небе
1. Аз новото небе и земя
Ще видя чрез вяра в Христа,
И слава от Бога ще взема
Щастлив ще съм през вечността.
    Пеят там с тържество
    Пред престола Христов в небеса,
    Кръстът ми ще бъде снет
    И от Бога ще съм аз приет.

2. Наследник Христов ще съм горе
На новия Ерусалим,
Лицето на Спаса ще гледам
Щастлив ще съм през вечността.
    Пеят там и пр . . .

3. Дванадесет бисерни порти
И улици от яспис, злато,
От слънце не ще има нужда
Щастлив ще съм през вечността.
    Пеят там и пр . . .

4. В присъствието чудно на Спаса
Със Неговий мир във сърце,
Далече от земни несгоди
Щастлив ще съм през вечността.
    Пеят там и пр . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти