НачалоМнозина се чудят
533. Мнозина се чудят
1. Мнозина се чудят - не знаят защо
Се радваме тъй всеки ден, -
Минахме Йордан, а тъй славно е то.
    О, туй кат небе е за мен!
    О, туй кат небе е за мен!
    О, туй кат небе е за мен!
    Преминах Йордан и съм веч в Ханаан.
    О, туй кат небе е за мен!

2. Защо ли тъй нашата песен ехти,
Не може разбра неспасен,
Бог нас е изпълнил със Духа Святи.
О, туй кат небе е за мен!
    О, туй кат небе е за мен и пр.

3. Кат музика най-сладка от небеса
Ний чуваме с трепет блажен
Пречудното Слово на Спаса Христа.
О, туй кат небе е за мен!
    О, туй кат небе е за мен и пр.

4. Във слава очаквам да видя Христа,
Макар тук да беше презрян.
Пречудно блаженство - със Него всегда!
О, туй е небето за мен!
    О, туй е небето за мен!
    О, туй е небето за мен!
    Да съм при Исуса със всички свети,
    О, туй е небето за мен!
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти