НачалоМир, сладък мир
121. Мир, сладък мир
1. Ей, още при слънчев изгрев
Все същия сладък напев
Душата ми пее безспир
За мира, Божия мир.
    Мир, сладък мир,
    Чуден си дар, Божий дар!
    О, сладък мир, пречуден мир,
    От Бога най-благий дар.

2. Кога се Той в мен възцари
И чудния мир ми дари,
О, радост е дивна и пир
Във мира, Божия мир.
    Мир, сладък мир и пр.

3. Когато в блаженство, покой,
Стоя при Спасителя мой,
Таз песен аз пея безспир
За мира, Божия мир.
    Мир, сладък мир и пр.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор