НачалоЩе стана по-бял от снега
478. Ще стана по-бял от снега
1. Божий Син кръвта Си проля -
Извор на живот нам откри,
Кръстна смърт за нас претърпя,
С раните Си ни изцели.
Кат овца блуждаех в света,
Окол’ мене бе тъмнина.
Мен омий в кръвта Си сега -
Ще стана по-бял от снега.
    По-бял от снега
||

    Мен омий сега във Кръвта -
    Ще стана по-бял от снега.

2. Трънений венец Той носи,
Подигравки за нас търпя,
Във агон’я Той се моли
И със мъки страшни умря.
Нека Твойта кръв привлече
Мен по-близо към Тебq Христе,
Мен омий в кръвта Си сега
Ще стана по-бял от снега.
    По-бял от снега и пр.

3. Отче, Тебе аз съгреших,
Но се кая сега в пръстта,
Своето сърце ти открих
И прибягвам веч под кръвта.
О, измий у мен всяк порок,
Във целителния тоз поток,
Мен омий в кръвта Си сега -
Ще стана по-бял от снега.
    По-бял от снега и пр.
Исая 1:18
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти