НачалоСлава, слава, алилуя
716. Слава, слава, алилуя
1. Аз ще пея за Исуса
За любовта Му към мене
Как на кръста ме изкупи
И кръвта Си Той проля.
    Слава, слава, алилуя
    Слава, слава, алилуя
    Слава на Исуса слава
    Сега и през вечността.

2. О, Спасителю любими
Със сила, мъдрост обдари ме
За да мога да живея
И те хваля всеки час.
    Слава, слава и пр . . .

3. За мене радост, смисъл, щаст’е
Си Ти тука на земята
Помогни ми и в небето
Да те славя вечно аз.
    Слава, слава и пр . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти