НачалоНикога, никога!
420. Никога, никога!
1. Не ще аз да оставя святата Библия
Спасение и радост намерих чрез нея.
    Никога, никога нея няма да оставя!
    Никога, никога! Тя е книга Божия.

2. Кога съм в изкушен’я и ме заплашва враг,
Тя води към победа и пръска всеки мрак.
    Никога, никога и пр.

3. Кога изгубя пътя в житейските вълни,
Тя право към Голгота води кораба ми.
Никога, никога и пр.

4. Едничка нея имам за "Книга Божия"
Тя извор на живот е и вечна светлина.
    Никога, никога и пр.
Песен на песните 119:161
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти