НачалоНи злато, ни сребро
112. Ни злато, ни сребро
1. Ни злато, ни сребро са мен изкупили -
Богатство не може душа да спаси;
Кръвта на Христа можа мен да очисти, -
Чрез Своята смърт мене Той изкупи.
    Аз съм изкупен, но без сребро;
    Аз съм купен без злато;
    Аз съм изкупен от Исуса,
    Със цената на Кръвта.

2. Ни злато, ни сребро са мен изкупили;
Грамадна пред Бога бе мойта вина;
Кръвта на Христа можа мен да очисти, -
Спасене намерих в смъртта на Христа.
    Аз съм изкупен и пр.

3. Ни злато, ни сребро са мен изкупили;
Закона ми пречеше да приближа;
Кръвта на Христа можа мен да очисти, -
Христовата смърт премахна и страха.
    Аз съм изкупен и пр.

4. Ни злато, ни сребро са мен изкупили -
Не можах в небето да влезна с пари;
Кръвта на Христа можа мен да очисти, -
Чрез Своята смърт Той живот ми дари.
    Аз съм изкупен и пр.
1 Петрово 1:18
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти