НачалоДали сал кроткият Исус
73. Дали сал кроткият Исус
1. Дали сал кроткият Исус
Ще носи кръста Си
И на страдане горкий вкус
Сал Господ ще търпи?

2. Дали светът наоколо
Е веч освободен?
Не, има кръст за всекиго:
Кръст има и за мен.

3. Тука се бориха до кръв
Светите; а сега
Вкусват несмесена любов,
И радост без сълза.

4. Пример ми даде славний Спас -
Умря за мене Той:
Кат Негов ученик и аз
Ще нося кръста свой.

5. Тогаз ще ида у дома,
И всред небесний храм
Ще гледам Господа Христа:
Венец ще нося там.
Марк 10:21
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор