НачалоСлаво во вишните
21. Славо во вишните
1. Слава во вишните!
Всинца от все сърце
Пейте хвала:
Богу Създателю,
Богу Пазителю,
И Добродетелю;
Аллилуя!

2. Слава во вишните!
О, земьо и Небе,
С радостен глас
Него възпявайте,
Който достоен е:
Агнето Божие, -
Нашия Спас.

3. Слава во вишните!
Всинца възпявайте!
Духа Светий:
Извора на живот,
Вожд по небесний път,
Тогоз що от грехът
Чисти души.

4. Слава во вишните!
Благословен да е
Бог Триедин!
Вишна хвала Отцу,
Сину Спасителю
И Духу Святому,
Во век. Амин.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор