НачалоЗа мен умря, за теб умря
554. За мен умря, за теб умря
1. Сам простира ръце Си към тебе
И те кани с любов, ти дойди,
Грехове и беди и неволи
||

Ти при Него сега остави!
||

    За мен умря, за теб умря
||

    На Голгота.
||


2. Той за тебе страда на Голгота
Наранен бе за теб и за мен,
Той, що извора бе на живота
||

Нежно кани с любов към небе.
||

    За мен умря и пр.

3. Виж телото покрито с рани
И ръцете прострени сега,
От Голгота готов да помогне
||

Сочи пътя с любов към дома.
||

    За мен умря и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти