НачалоЕй, за мене той се грижи
297. Ей, за мене той се грижи
1. Ей, за мене Той се грижи
Като нежен брат, другар;
И при пасища зелени
Той ме води кат овчар.
    С мене наедно Той тегли
    Всяко бреме, всек товар.

2. Ей, връх мене бодърствува,
Бодърствува всякога;
Мене с милост избавлява
От съблазън, от беда;
    Ден и нощ, да не се губя,
    Пази моята душа.

3. Ей, за мене пред Отца Си
Там ходатайствува Той;
Мене колко съжалява,
Милостив Свещеник мой!
    Тук за радост ме приготвя,
    И за вечния покой.
1 Петрово 5:7
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор