НачалоДа не оставим от ръце
416. Да не оставим от ръце
1. Да не оставим от ръце
Святата Библия
На старостта тояга е,
И свещ на младостта.

2. Раздава радостни зари
През всичкия ни път
И води нашите души
Към вечния живот.

3. Показва ни - и само тя,
Христовата любов,
Прощение и чистота
Чрез Неговата кръв.

4. Из Библията Божий глас
Зове към небеса,
Тя безопасно води нас
Към Бога у дома.

5. Езическите книги вси
Да се съединят,
Не могат със закона Ти,
Боже, да се сравнят.

6. За то у нас и всякъде
Ще се стараем ний
Таз книга да се раздаде
Между народи вси.
Псалми 119:105
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор