НачалоДом има неръкотворен
519. Дом има неръкотворен
Пес. стр. 19
1. Дом има неръкотворен,
Вечен на небеса,
Готов за всекиго спасен
От нашата земя.

2. В колиба тук привременно
Населени сме ний,
Тленно е туй селение
И ще се развали.

3. Но Бог друг дом е съградил,
Вечен за нас, и нам
Своята воля е явил
Да бъдем с Него там.

4. С благодатта Си за небе
Нас годни прави Той,
И тук за обручение
Ни дава Духа Свой.

5. Ний тука с вярване вървим
Сега в чужда земя.
Дай, Отче, да се въдворим
При Тебе, у дома!

6. Сладко ни е да вярваме,
Но стeнем тук в плътта,
За нас е много по-добре
Да бъдем с Господа.
2 Коринтяни 5:
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти