НачалоДом има неръкотворен
519. Дом има неръкотворен
1. Дом има неръкотворен,
Вечен на небеса,
Готов за всекиго спасен
||

От нашата земя.
||


2. В колиба тук привременно
Населени сме ний,
Тленно е туй селение
||

И ще се развали.
||


3. Но Бог друг дом е съградил,
Вечен за нас, и нам
Своята воля е явил
||

Да бъдем с Него там.
||


4. С благодатта Си за небе
Нас годни прави Той,
И тук за обручение
||

Ни дава Духа Свой.
||


5. Ний тука с вярване вървим
Сега в чужда земя.
Дай, Отче, да се въдворим
||

При Тебе, у дома!
||


6. Сладко ни е да вярваме,
Но стeнем тук в плътта,
За нас е много по-добре
||

Да бъдем с Господа.
||
2 Коринтяни 5:
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти