НачалоНапред към върха
377. Напред към върха
1. Напред към върха се стремя,
Крача по тази стръмнина,
И тъй се моля всякога:
"Ти, Боже, дай победата!"
    О, Господи, мен Ти дигни,
    Чрез вяра Ти ме постави
    В небесната оназ страна,
    Далеч от земна суета!

2. Сърцето ми тук не стои,
Где зло вилней и скръб цари,
Молбата ми е и целта -
Да стигна аз оназ земя!
    О, Господи и пр.

3. Искам да съм над този свят
На суети и на разврат,
Друг нек стои, но аз не ща,
Търся висока равнина!
    О, Господи и пр.

4. Желая да съм над света
Далеч от мерзостта, греха!
Не сещам вражите стрели,
Унесен в ангелски песни!
    О, Господи и пр.

5. Към най-високите места
Стремя се от сърце, душа,
Чрез вяра аз ще победя,
Повтарящ все молитвата:
    О, Господи и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти