НачалоСвят, свят, свят
11. Свят, свят, свят
С. П. 262, Д. П. 5, Tab. 283
1. Свят, Свят, Свят Си, Господи Боже всемогъщий!
Сутрина ще пеем на Теб хваления;
Свят, Свят, Свят Си Ти, милостивий и мощний,
Бог в Три Лица, пресвята Троица!

2. Свят, Свят, Свят Си, Господи! Тебе се кланят
Всичките светии с най-славни почести;
Серафими с херувими долу коленичат
Пред Тебе, който бе, Си и ще Си.

3. Свят, Свят, Свят Си Ти! Ако и да мрак Те скрива,
Щото ний не виждаме славата Твоя;
Само Ти Си свят; друг никой не бива
В власт съвършен, в любов и в чистота.

4. Свят, Свят, Свят Си, Господи, Боже всемогъщий
Тебе хвалят всички Твои създания:
Свят, Свят, Свят Си Ти, милостивий и мощний,
Бог в три Лица, пресвята Троица!
Откровение 4:8
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор