НачалоИма сила
88. Има сила
1. От грях свобода желаеш ли ти?
Мощ, пречудна мощ, се крий в Кръвта
Над зло победа желаеш ли ти?
Пречудна мощ има в Кръвта!
    Има сила, чудотворна мощ,
    Във кръвта на Христа!
    Има сила, чудотворна мощ,
    Във кръвта скъпа на Агнеца.

2. От гордост свобода искаш ли ти?
Мощ, пречудна мощ, се крий в Кръвта!
Над страст победа желаеш ли ти?
Пречудна мощ има в Кръвта!
    Има сила и пр.

3. по-бял от сняг да си искаш ли ти?
Мощ, пречудна мощ, се крий в Кръвта!
Рани греховни изчезнат ще вси;
Пречудна мощ има в Кръвта.
    Има сила и пр.

4. Христу да служиш желаеш ли ти?
Мощ, пречудна мощ, се крий в Кръвта!
Него да славиш желаеш ли ти?
Пречудна мощ има в Кръвта!
    Има сила и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти