НачалоДа бъде волята Твоя
236. Да бъде волята Твоя
1. Догде се скитам, Отче мой,
В тоз свят далеч от дома Твой,
Учи ме кротката молба:
"Да бъде волята Твоя"!

2. Ако най-драгото мое
Изискаш, то мое не е, -
Ще го отдам и ще река:
"Да бъде волята Твоя!"

3. Ако само сърцето ми
За гост приеме Духа Ти,
За всичко друго ще река:
"Да бъде волята Твоя!"

4. Преобрази ми волята,
И отнеми все що сега
Препятствува ми да река:
" Да бъде волята Твоя!"

5. Кога престанат тук молби,
Често със сълзи смесени,
Ще пея горе в небеса:
"Да бъде волята Твоя!"
Матей 26:42
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти