НачалоО, църкво Ти прекрасна
674. О, църкво Ти прекрасна
1. О, църкво, ти прекрасна
Градино моя цветна;
Защо си тъй увяхнала
||

Като цвете в летен ден.
||


2. Стресни се, събуди се
Вдигни лице към Мене;
Веч време е ти да цъфтиш,
||

Да разнасяш аромат.
||


3. Спомни си, Моя църкво,
За любовта си първа;
Как крепнеше ти в благодат
||

Как принасяше и плод.
||


4. Виж всички непокорни
Окапаха като листи;
Завличани от страшна буря
||

Те отиват в бездната.
||


5. Стресни се, събуди се
Вдигни лице към Мене;
Очаквай Ме, Аз ида скоро
||

Да те взема на небе!
||
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти