НачалоО, църкво Ти прекрасна
674. О, църкво Ти прекрасна
1. О, църкво ти прекрасна
Градино моя цветна;
Защо си тъй увяхнала
Като цвете в летен ден.

2. Стресни се, събуди се
Вдигни лице към Мене;
Веч време е ти да цъфтиш
Да разнасяш аромат.

3. Спомни си Моя църкво
За любовта си първа;
Как крепнеше ти в благодат
Как принасяше и плод.

4. Виж всички непокорни
Окапаха като листи;
Завличани от страшна буря
Те отиват в бездната.

5. Стресни се, събуди се
Вдигни лице към Мене;
Очаквай Ме, Аз ида скоро
Да те взема на небе!
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти