НачалоКолко драгоцен Приятел
166. Колко драгоцен Приятел
1. Колко драгоцен Приятел,
Колко силен наший Спас!
Греховете ни отнема,
Носи всяка скръб за нас.
    И таз благодат ни дава,
    И блаженството това:
    Да явяваме пред Бога
    Всяко нещо чрез молба.

2. Дали имаш изкушеня?
Плашиш ли се от беди?
Да се не обезсърчаваш,
На молбата прибегни.
    Колко пъти ний без нужда
    губим мир и веселба,
    Като не явим пред Бога
    Всяко нещо чрез молба.

3. Дали можем да намерим
Някъде по всичкий свят
Друг приятел толкоз верен
Като тоз от Назарет?
    Съжалява наш’та слабост,
    Вижда всяка ни беда:
    Да явяваме пред Бога
    Всяко нещо чрез молба.

4. Дали сме обременени?
С милост ни поканва Той:
Колко да сме уморени,
Обещава нам покой.
    Да прибягваме ний всинца
    Без забава към Христа:
    Да явяваме пред Бога
    Всяко нещо чрез молба.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор