НачалоЧуй молбата ми, Христе
495. Чуй молбата ми, Христе
1. Чуй молбата ми, Христе,
Като Твое аз дете,
Моля Сам ме Ти води
И по пътя ми свети.
    Сам води ме,
    Спасе, в тази мрачина.
    О, води ме за ръка,
    Да не би да заблудя!

2. Грях когато ме лъсти,
Боже, Ти ме упази,
Дай да бъда всякога
Скрит под Твоите крила.
    Сам води и пр.

3. Теб, Спасителю Христе,
С вяра следвам към небе,
Там със чадата Твои
Ще Те гледам както Си.
    Сам води и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти