НачалоСионе, обещаний знак
350. Сионе, обещаний знак
1. Сионе, обещаний знак
По цял свят се яви:
Народи чуват Словото,
И Царят наближи.
    Ще владее твоят Цар
    От море и до море:
    И ще види целий шар
    Божието спасение!

2. Дай ти свое свидетелство
С чресла прeпасани,
За да владее с тържество
И скоро Царят ти!
    Ще владее и пр.

3. Стани, Сионе, от пръстта,
О, колко си блажен!
Виж, Слънцето на Правдата
Изгрява в светъл ден!
    Ще владее и пр.

4. Събират се чадата ти
Отвсъде с ум един,
Ще седне на престола Си
Давидовият Син!
    Ще владее и пр.

5. Сионе, в подвиг ти си бил,
Но възкликни сега,
Че твоят Цар Еммануил
Владее завсегда!
    Ще владее и пр.
Исая 52:1
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти