НачалоУчи ме пътя Си
174. Учи ме пътя Си
1. "Учи ме пътя Си".
Да учи, Господи,
Закона и съдбите Ти
Немари умът ми.

2. "Учи ме пътя Си".
Падна на мен тъма;
Като при мен С и Ти цял ден,
В път явен ще ходя.

3. "Учи ме пътя Си".
Тъй радостен ще е
Животът ми; само беди
Ще срещам другаде.

4. "Учи ме пътя Си".
Бъди за мен покров.
Душата ми, Христе, смири
Пред Теб да бдя с любов.

5. Христос където ще, -
И мене управи
Да ходя там, тогаз без срам
Ще свърша пътя си.
Псалми 27:11
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти