НачалоО, Исусе мой
561. О, Исусе мой
1. О, Исусе мой ела, чуй въздавам Теб хвала
Теб въздавам почит и хвала,
Мой прекрасен, мил покров,
Тебе срещам със любов
Тебе срещам с радост и любов.
    Греховете ми покри,
    Чудна радост подари:
    Днес ликувам в мир, покой
    Цял вземи ме Спасе мой (о, Спасе мой)

2. Мен от пръст Ти сътвори, светлина ме озари
В чудна светлина ме озари,
Свойта кръв за мен проля, утешаваш в буря зла
Нежно утешаваш в буря зла.
    Греховете ми и пр.

3. С поглед що в любов сияй, водиш към небесний Рай
Мене водиш към небесний Рай,
Моят дълг не помниш Ти, а навеки ми прости
Твойта милост всичко ми прости.
    Греховете ми и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти