НачалоОтчаян от живота
614. Отчаян от живота
1. Отчаян от живота
При Тебе, Боже мой;
Намирам утешение,
||

Покой за духа свой.
||


2. От трудности в живота
Веч нямам ден покой ;
Но с Твойта милост, Господи,
||

Щастлив съм, че съм Твой.
||


3. Днес малко, утре много
Ограбва сатана;
А искаме да влезем във
||

Небесната страна.
||


4. Духовна смелост дай ни,
Спасителю Христе ;
Да ходим верно в Твоя път
||

След Твоите нозе.
||
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти