НачалоТи очисти
708. Ти очисти
1. Ти очисти сърцето ми сега
Мене опитай, дръж ме всякога
Във пътя Твой, помагай да вървя
От грях и зло пази ме всякога.

2. Мен очисти, Спасителю Христе
Даваш Духа Си на смирените,
Ти изпълни сърце ми с огън нов
Тебе да хваля, Твойта любов!

3. Живота мой в ръката Си вземи
Тебе да следвам аз през всички дни,
Волята Ти да търся всякога
И вярно да Те следвам към дома.

4. О, Душе Свят, Ти правиш чудеса
Дай съживлен’е, дъжд от небеса,
Налей и мен от живата вода
Мен управлявай с Духа Си всегда.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти