НачалоГоспод ни сравнява с виделина
254. Господ ни сравнява с виделина
1. Господ ни сравнява
Със виделина;
Нас тури да светим
Като свещ в нощта,
    И тъй да просветнем
    Иска наший Спас,
    Ти в своя си ъгъл,
    В моя си и аз.

2. В света се намерва
Много тъмнина;
Светлина ли сме ний
В тази мрачина?
    Господ наш преглежда
    Всяк’ дали свети.
    Ти в своя си ъгъл,
    И аз в моя си.

3. Грях и скръб и бедност
Има във света:
В тъмнина живеят
Наши братия:
    За то да просветнем
    Иска наший Спас,
    Ти в своя си ъгъл,
    В моя си аз.
Матей 5:14
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор