НачалоСърце ми чезне в изнемога
549. Сърце ми чезне в изнемога
1. Тука има борби и тревоги
Но почивка Исус обеща,
Във небето ме чака корона
И чудни нечувани неща.
    Сърце ми чезне в изнемога
    Както войнът очаква заранта
    Всички белези на времето показват,
    Че от изток приближава се денят.

2. Още малко, борбата ще свърши
И почивка ме чака в небе,
Още малко и после ще дойде
Глас небесен, за да ме призове.
    Сърце ми чезне и пр.

3. Още малко ще сме разделени
Но аз знам, ще се видим в лице,
Още малко и вечно ще бъдем
Завинаги горе във небе.
    Сърце ми чезне и пр.

4. Още малко и ние ще чуем
Тръбен глас горе от небеса,
Приготви се, Невясто, да срещнеш
Във въздуха Царя на света.
    Сърце ми чезне и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти