НачалоО, милий Господи, ела
24. О, милий Господи, ела
1. О, милий Господи, ела,
И в нас всели се и живей!
Тогаз в сърцата ни хвала,
Нечута радост ще запей.

2. И влей в сърдечни дълбини
Душевна сила, благодат,
Що в неизмерни далнини
Очи ни смътно ще съзрат.

3. Ти имаш власт да ни дадеш
Ей, повече от туй, що в нас
Възмогва мисъл и копнеж
В най-скръбен и опасен час.

4. Затуй, о, Боже, в поклон свят
Хвала ще пеят тез устни
И от сърце благодарят
За всички Твои добрини. Амин.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти