НачалоПод кръста на Исуса
74. Под кръста на Исуса
1. Под кръста на Исуса
Вземам мястото си:
Сянка е Той на канара
По жадните земи:
    Къща е Той в пустинята,
    Почивка е по път:
    През топло време е разхлад
    От труда на денят.

2. О! Безопасно място,
Прибежище от зло!
Ето, там Божия любов
И правда наедно!
    И както Яков на Ветил
    Чудесний сън видя,
    Тъй виждам аз Христовий кръст
    Кат стълба до небе.

3. Чрез вяра аз на Кръста
Виждам понякога
Тоз от света презиран Спас
За мен що пострада:
    Две чудеса сърцето ми
    Вижда в онази Кръв -
    Моето недостойноство,
    И Божята любов.

4. О, Кръст, твоята сянка
Прибежище ми е:
Най-често там намирам аз
Христовото лице.
    Презирам вече всичкий свят:
    Злато имам за пръст:
    Едно хвалене имам тук -
    Исусовия кръст.
1 Коринтяни 1:18
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор